Rundāles garša iziet pasaulē.

Bizness un Finanses | 2015-03-09 14:12:50 | Alberts | Komentāri ()

Parasti, meklējot pesto mērci maka­roniem, ilgi nedomājot pasniedza­mies pēc kādas burciņas ar itāļu no­saukumu, bet ne šoreiz. Plauktā ir arī pesto Rundāle, un, aiz ziņkārības pētot etiķeti, izrādās, ka to ražo tepat Latvijā. Pesto un arī citus Vidusjūras un Austrumu brī­numus piedāvā Aivars Svarenieks (48), kas savā uzņēmumā Kronis izveidojis eksotisku produk­tu līniju Rundāle.

Astoņdesmito gadu beigās Svarenieks iegu­va grādu inženierijā, vēlāk Rīgas Tehniskajā universitātē pabeidza pirmo uzņēmējdarbības programmu Latvijā. Paralēli studijām RTU viņš strādāja kolhozā Code par galveno enerģētiķi. Kad kolhozs sabruka, tā darbiniekiem piešķī­ra pajas, ar kurām varēja noprivatizēt kādu ob­jektu. Pajas pienācās arī Aivaram un viņa vecā­kiem, un viņi tās ieguldīja Codes konservu cehā. Aivars bija viens no 100 ceha īpašniekiem, kuri apvienojās uzņēmumā Alpa, bet viņš pats ražo­šanā neiesaistījās. Tā vietā kopā ar sievu Beni­tu viņš nodibināja uzņēmumu Kronis. Ar pašu iekrājumiem pietika, lai Bauskā atvērtu bāru, un ar laiku viņi tika pie vēl trim veikaliņiem.

Kad piecus gadus vēlāk konservu ceha vadī­tājs Alberts Šapals gāja pensijā, Svarenieks pieņēma akcionāru uzaicinājumu ieņemt viņa vietu. Līdz ar iepriekšējā vadītāja aiziešanu Alpa tika likvidēta un konservu cehu iekļāva uzņēmuma Kronis sastāvā. Pārņemšanas brīdī cehā ražoja vien sešus produktus, kas nekādu peļņu nenesa, bet uzņēmuma īpašnieki vēlējās atpelnīt savus ieguldījumus. Aivars piedāvāja atpirkt viņu daļas, kļūdams par vairākuma akcionāru.

Lai atdzīvinātu ražošanu, bija nepieciešami 100 tūkstoši latu. Ieķīlājot visu uzņēmumam un sev piederošo īpašumu, Aivars Unibankā (tagad SEB banka) paņēma kredītu un iegādājās jaunu pakotāju, autoklāvu, kā arī sakārtoja laborato­riju un ražošanas telpu. Produktu klāsts piecu gadu laikā palielinājās līdz aptuveni 45 nosau­kumiem, bet tagad uzņēmuma Kronis preču grozs ir dubultojies, kā nemainīgi populārākos produktus ražojot zaļos zirnīšus un marinētos gurķus. Kopš 2000. gada apgrozījums katru gadu ir audzis vidēji par 14%, 2004. gadā tas palielinājās uz pusi, un peļņa neilgi pirms krī­zes sasniedza 60 tūkstošus latu.

Bet 2009. gads sākās nepatīkami. Samazi­noties ražošanas apjomiem, Aivars aktīvi sāka meklēt izeju, lai izvairītos no bankrota. Plāns bija atrast partneri, kurš uzņēmumā ienestu jaunas idejas, un viņš izteica piedāvājumu bijušajam Spilvas īpašniekam Jānim Āboli­ņam (49).

Pēc uzņēmuma pārdošanas norvē­ģu pārtikas gigantam Orkla 2004. gadā Jānim uz laiku bija liegts darboties pārtikas rūpniecī­bā, apliecina Spilva. «Tajā laikā es aizbraucu uz Krieviju un izveidoju uzņēmumu Baltis, kas iz­plata Latvijas pārtikas produktus,» stāsta Ābo­liņš. Taču pēc pieciem gadiem viņš atkal bija gatavs darboties pārtikas nozarē un piekrita Aivara piedāvājumam kļūt par partneri, jo sa­skatīja iespēju izveidot sadarbību starp diviem sev zināmiem uzņēmumiem - Kroni, kam bija nepieciešamas idejas, un Peks, kas bija spējīgs izveidot jaunus produktus. No peļņas, ko ie­guva, pārdodot Spilvu, Āboliņš Kronī ieguldīja 220 tūkstošus latu, iegūstot 49% uzņēmuma.

Aivars teic, ka tādā veidā izdevies nošaut trīs zaķus ar vienu šāvienu. «Pirmkārt, Jāņa Āboli­ņa pieredze, otrkārt, papildu finansiālie līdzek­ļi, treškārt, caur Baltis pavērās iespēja ekspor­tam uz Krieviju.»

Abu uzņērnēju sadarbības rezultāts ir jaunā produktu līnija Rundāle, kuras konceptu veido Peks, bet produktus tālāk pielāgo un ražo Kro­nis. Pamatā ir ideja ražot pasaulē plaši pazīsta­mas mērces un piedevas, adaptējot tās Latvijas garšai. Uzkrājuši jau 20 gadu pieredzi, uzņēmē­ji nevēlējās mainīt darbības jomu uz kaut ko pil­nīgi pretēju. Jaunos produktus var ražot arī ar esošajām iekārtām, tāpēc «veidojām divas dažā­das līnijas, lai tās nepārklātos», skaidro Aivars. «Lai sāktu ražot šādus produktus, vajag līdzek­ļus, kvalificētus speciālistus, zināšanas, un pa­stāv risks, ka tos beigās neviens nepirks, tāpēc pirms Rundāles neviens ar to nenodarbojās,» saka Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs. Viņš abu uzņēmēju lēmu­mu vērtē tikai pozitīvi.

Produktu līnijas Rundāle izveidē tika iegul­dīti aptuveni 100 tūkstoši latu. Četru tehnolo­gu vadībā tika attīstīti 50 dažādi produkti sešās grupās: pesto, makaronu un WOK mērces, čat­niji, brušetas un konservēti dārzeņi. «Kronis ir plaša patēriņa preces, un tās nevar būt dārgas,» skaidro Aivars.

Rundāli viņi centās pielīdzināt ārzemju produktiem un konkurēt ar tiem gan garšas, gan izskata ziņā, lai pircēji izvēlētos to, nevis importēto produkciju. Aivars stāsta, ka nosaukums izvēlēts, lai tas radītu asociācijas ne tikai vietējā tirgū, bet arī citviet Austrumeiropā. Iepakojumu, kas izceļas pārējo vidū, veidojusi Latvijas kompānija DPJN, kas strādājusi ar tā­diem zīmoliem kā Aldaris, Cido un Laima.

Pēc vairākiem mēginājumiem gatavs bija gan burciņu vizuālais noformējums, gan to saturs, un atlika tās izvietot lielveikalu plauktos. Sākot­nēji sarunas nevedās viegli, bet pēc Rimi, Sky un Stockmann izrādītās intereses arī citos lielveikalos, piemēram, Prisma un Iki, izdevās Rundāli iekļaut piedāvāto produktu klāstā. Tagad to var nopirkt gandrīz visās lielākajās tirdzniecības vietās. Līdzko radās pieeja lielveikaliem, Kronis aktīvi sāka iepazīstināt pircējus ar jauno pro­duktu līniju, rīkojot degustācijas. Nedēļā notiek vidēji 11 degustāciju, un gadā tam tiek tērēti ap­tuveni 30 tūkstoši latu.

Paralēli Rundāles izstrādei uzņēmēji sāka būvēt 500 tūkstošus latu vērtu tieši šai produkcijai paredzētu augļu un dārzeņu apstrādes cehu, kurā sākotnēji ieguldīja 150 tūkstošus latu no saviem līdzekļiem, bet atlikušo aizņēmās no SEB bankas. Vēlāk aptuveni pusi summas sedza ar Eiropas Savienības fondu piešķirtajiem lī­dzekļiem. Cehā jau ir sākusies ražošana, tiesa, nelielos apjomos.

Izpētot lielveikalos pieejamo eksotisko mērču sortimentu, var secināt, ka zīmols Run­dāle ir ne tikai visplašāk pārstāvētais, bet arī par 20% lētāks. Kā pastāstīja Rimi un Stock­mann pārstāvji, pircējus visvairāk interesē tieši makaronu un pesto mērces. Pēc Forbes aprēķi­niem, tie ir arī ienesīgākie produkti, uz vienu burciņu nopelnot vidēji 30 procentu. Kā veik­smīgāko var minēt Saulaino pesto. Tā ir pilnīgi jauna recepte, par bāzi ņemot nevis, kā ierasts, baziliku, bet burkānus. Izmantojot vietējās iz­ejvielas, tā pašizmaksa ir uz pusi zemāka nekā citām mērcēm.

Pagaidām Rundāle no kopējā apgrozījuma nodrošina vien 10%, bet, lai veikalu plauktos nonāktu vairāk Kroņa ražojumu, ar šo pašu zīmolu tiek pārdoti arī konservēti dārzeņi. Par jauno zīmolu pircēji ir gatavi maksāt vairāk gandrīz tās pašas preces, tikai citā iepakojumā, izdodas pārdot dārgāk. Ar nelielām izmaiņām receptē marinēto gurķu burciņa ar Rundāles logo maksā par 50% vairāk. Šī situācija ir spilgts piemērs, ka dārgāku preci pircēji uzskata par kvalitatīvāku, un to savos pētījumos pierādījuši arī Stenforda universitātes zinātnieki.

Produkcijas realizēšanai Kronim pietiek ar Latvijas tirgu. Nelielos daudzumos produkcija tiek eksportēta uz Baltijas valstīm, Īriju un An­gliju. No Krievijas tirgus gan Kronis neatteik­tos, un februārī uzņēmums piedalījās izstādē Maskavā, kur degustāciju veidā centās noskaid­rot, kurus no 27 jau sertifikātus ieguvušajiem Rundāles produktiem eksportēt. «Pagaidām uz Krieviju tiek vestas tikai zupas,» stāsta Aivars, piebilstot, ka lielās kaimiņvalsts veikalos ir ļoti grūti tikt un uzcenojums ir līdz pat 220%, kas konkurēšanu padara sarežģītu. Viņš cer, ka ar Rundāli konkurēt būs vieglāk, jo tas ir izteikts nišas produkts.

Kronis vēl ir neliels dārzeņu pārstrādes uz­ņēmums, tā peļņa 2011. gadā bija 20 tūkstoši latu. Statistiku par kopējo konservu tirgu neviens neapkopo, bet četru lielāko ražotāju konkurencē - Spilva, KOK, Milda un Pūre - Kronim ir vien 3% tirgus daļa. Pēc krituma krī­zes laikā pēdējos divus gadus Kronis palielina apgrozījumu par vidēji 10% gadā, 2012. gadā sa­sniedzot 1,3 miljonus latu. Šķiet, ka lēmums at­rast jaunu nišu nes augļus.

 

Sagatavoja: manapasaule.com

Atslēgas vārdi

Komentāri ()

Jaunākie raksti

Populārākie raksti